Öresundståg vid Malmö central

Tjänster

Infrastruktur

Serder & Serder Communications AB är ett litet konsultföretag med lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom nationell såväl som internationell järnvägstrafik. Vi har en helhetssyn på järnvägen där trafikbehov, fordon, stationer, spårinfrastruktur, drift och underhåll i övrigt i samhället är splittrat mellan många olika aktörer.

 

 

I huvudsak arbetar vi med utredningar kring olika utvecklingstrender inom järnvägssektorn och gör analyser om framtida behov av trafik och infrastruktur. Det kan gälla strategier för kvalitetsutveckling, men också att visa på mer konkreta behov av kapacitet i form av fordon och spår och tillgänglighet i form av trafikutbud.

Föregående

© Lennart Serder

Öresundståg på Malmö C.

Nästa