Latinskolan i Malmö

Tjänster

Utbildning

Serder & Serder Communications AB är ett litet konsultföretag med lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom nationella såväl som internationella utbildningsfrågor. Vi samarbetar med Hjärntrusten i Lund. Se också Ledare utvecklar skolan tillsammans (LUST)


 

 

Vi arbetar även med ledarutveckling och mentorskap inom skolan, men också med utredningar kring olika utvecklingstrender och analyserar konsekvenserna för framtida behov. Det kan gälla att ta fram strategier för kvalitetsutveckling, men också mer konkreta behov.


Föregående

© Viveca Serder

På skolbesök i Kambodja.

Nästa