Latinskolan i Malmö

Projekt

2000–2013

Seniorkonsult Skolledarutveckling, Vellinge, Karlskrona, Simrishamn och Lomma, 2012–.

 

 

Projektledare Sida-uppdrag i Kambodja, “Quality Assurance – Preschool and General Education in Cambodia” för Ministry of Education, Youth and Sports i Kambodja och Skolinspektionen, “Baseline Study” 2011–2012 och “Situation Analyses” november 2012.

 

Kvalitetsgranskningar Rektors ledarskap, fysikundervisningen i årskurs 5 respektive språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska, Skolinspektionen, 2009–2012.

 

 

Granskning och inspektion av kommuners och fristående skolors skolverksamhet från förskola till gymnasium och vuxenutbildning, Skolinspektionen, 2009–2012.

 

Group Study Exchange (GSE) Rotary International, ordförande i GSE-kommittén i västra Skåne, utbyten med Indien, USA, Östra Afrika, Brasilien och Serbien-Montenegro, 2006–.

 

 

Konsult till NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) rörande sammanställning av mångfaldsarbetet vid de svenska universiteten och högskolorna 2006–2007.

 

Extern utvärderare av utbildningarna till brandman respektive brandingenjör vid Räddningsverkets skolor i Revinge och Skövde, 2004 och 2005.

 

 

Projektledare för Matematikbiennalerna I Malmö 2004 och 2006, konferenser för lärare i matematik med cirka 3 000 respektive 2 200 deltagare.

 

Processutvärderare av utbildning och validering av vuxna inom omvårdnadsprogrammet i Ängelholm 2001–2002.

 

 

Mentor för invandrare med akademisk utbildning, Malmö högskola, Malmö stad och Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, 2002–2010.

 

Kvalitetsutveckling av Malmö högskolas övergripande arbete med utbildnings- och miljöfrågor, 2000–2006.