Öresundståg vid Malmö central

Information

Lennart Serder

 

Lennart SerderPågatågens fader! Så uttryckte sig Radio Malmöhus om Lennart Serder och hans roll i utvecklingen av Skånes såväl som Sveriges första regionaltåg i modern tappning.


Lennart har även utgjort en viktig del i pånyttfödelsen av tågtrafik mellan Malmö och Karlskrona (Kustpilen) och i tillblivelsen av Öresundstågen och utvecklingen av Öresundstågstrafiken.

Han har också varit involverad i utvecklingen av infrastruktur och trafik i bland annat Småland och Dalarna.


Just nu ligger utveckling av höghastighetståg högt på Lennarts agenda.

 

Curriculum vitae

2001–

Konsult/ägare inom kollektivtrafik- och järnvägsområdet vid Serder & Serder Communications AB.


1995–2000

Projektledare för Öresundstrafiken vid SJ persontrafik och från 1998 även för SJ samlade aktiviteter inför Öresundsförbindelsens öppnande.


1991–1994

Ansvarig för SJ Persontrafiks internationella verksamhet inklusive utredningsuppdrag för Internationella Järnvägsunionen (UIC).


1988–1990

Affärsområdeschef för SJ Persontrafik i södra Sverige.


1975–1988

Trafikingenjör/trafikdirektör vid Sydvästra Skånes Kommunalförbund, SSK, ansvarig för uppbyggnad av den regionala kollektivtrafiken i Sydvästskåne. Från 1978 inkluderades även den lokala tågtrafiken.


1970–1975

Ingenjör vid Malmö Gatukontors trafikavdelning, arbetade främst med trafikprognoser, trafikledsplaner och trafiksaneringsplaner för Malmö.


1970

Civ.ing Väg- och Vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola.


Se gärna mitt cv på LinkedIn