Infrastruktur och utbildning är två viktiga framtidsfrågor och för att kunna planera och utveckla dessa områden krävs genomarbetade underlag och relevant rådgivning. Det är här Serder & Serder Communications AB kommer in i bilden.

Infrastruktur

Lennart Serder har erfarenheten som krävs för att planera och utveckla den växande järnvägstrafiken. >>> till infrastruktur


Lennart Serder

 

Utbildning

Viveca Serder har kompetensen för att utveckla kvaliteten inom utbildning i en hel kommun eller i en enskild skola. >>> till utbildning


Viveca Serder